Skip to content

Zrealizowane

aktualizacja 17-11-2011

NRNAZWA PROJEKTUKOORDYNATOR
304Opracowanie projektu awaryjnego przepustu suchego dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie".Natalia Grychtoł
301Utwardzenia placu składowego na terenie działek 2169/2 i 2169/3 wraz z budową wjazdów z drogi wojewódzkiej nr 921 i opracowaniem projektów organizacji ruchu: docelowej oraz na czas prowadzenia robót.Natalia Grychtoł
299Opracowanie projektu zjazdu z drogi krajowej ul. Oświęcimska w Głubczycach na posesję działka nr 708/12.Aleksandra Jadczyszyn
298Kocury akualizacja decyzji środowiskowej.Aleksandra Jadczyszyn
296Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi i chodnika wraz z odwodnieniem DW 919 w miejscowości Sośnicowice na odcinku od km 33+919 do km 34+219.Aleksandra Jadczyszyn
295Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym.Aleksandra Jadczyszyn
293Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacji obwodnicy Buczkowic, stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką nr 942 wraz ze szczegółową analizą środowiskową.Aleksandra Jadczyszyn
290Budowa zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulicy Gen. de Gaulle'a i Roosevelta w Zabrzu.Natalia Grychtoł
289Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Opole – Częstochowa – Szczekociny w km 94+894 z drogą powiatową nr 1720 O w m. DĄBROWA.Aleksandra Jadczyszyn
286Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.Aleksandra Jadczyszyn
284Rozbudowa drogi krajowej Nr 61 Łomża – Augustów na odcinku w miejscowości Świdry od km 188 + 000 (początek projektu organizacji ruchu) do km 189 + 200.Aleksandra Jadczyszyn
281Opracowanie wielowariantowej koncepcji lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice.Natalia Grychtoł
279Przebudowa geometrii skrzyżowania ulicy Gen. De Gaulle'a z ulicą Roosevelta w Zabrzu wraz z sygnalizacją świetlną, w celu wydzielenia lewoskrętów na wlotach ulicy Gen. De Gaulle'a.Natalia Grychtoł
278Przebudowa ulicy Gen. de Gaulle'a w Zabrzu łącznie z przebudową skrzyżowań w/w ulicy z ulicami Wolności i Goethego.Natalia Grychtoł
277Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Mieszka i ul. Dąbrowskiego w Knurowie w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta.Natalia Grychtoł
275Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w Skoroszycach stanowiącej połączenie DW 401.Aleksandra Jadczyszyn
273Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi krajowej Nr 38 (do DK nr 45) Granica państwa – Pietrowice – Głubczyce – K-Koźle na odcinku: w m. Głubczyce – ul. Sosnowiecka oraz Plac Zgody.Aleksandra Jadczyszyn
272Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta.Natalia Grychtoł
271Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km. 18+612 do km. 22+115.Aleksandra Jadczyszyn
270Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Racławice Śląskie.Aleksandra Jadczyszyn
269Budowa Bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej etap III - Rozszerzenie do granicy miasta.Natalia Grychtoł
268Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulicy Księżnej Jolanty w Kaliszu na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej na odc. od ul. Ks. Jolanty do ul. Pokrzywnickiej.Aleksandra Jadczyszyn
267Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowy przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły ulica Lwowska bis jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77.Natalia Grychtoł
266Budowa nowego połączenia Komunikacyjnego ulicy Frysztackiej z ulicą Mała Łąka w Cieszynie.Natalia Grychtoł
260Droga dostępowa do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu.Lidia Hejdukiewicz
255Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia (jezdnia lewa) w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice Korczowa od km 650+046 do km 651+469 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi.Natalia Grychtoł
253Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 (ul. Bielska, ul. Krakowska) z ulicami: Beskidzką i Kościelną w m. Kozy. Remont istniejącego chodnika w ciągu ul. Bielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do granicy m. Bielsko Biała ( rejon skrzyżowania z ul. Spacerową ).Aleksandra Jadczyszyn
242Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków Pakosławice (do skrzyżowania z DK nr 46).Aleksandra Jadczyszyn

 

”Budowa estakady łączącej ulice Portową z Perseusza w Gliwicach”.

Konsorcjum firm: „Inmost-Projekt” w zakresie obiektów inżynierskich oraz B.P. A-Propol s.c.  w zakresie dróg wraz z układem odwodnienia, opracowało dokumentację projektową dla zadania: ”Budowa estakady łączącej ulice Portową z Perseusza w Gliwicach”. Opracowanie swym zakresem obejmuje Przebudowę ul. Portowej wraz budową skrzyżowania z projektowanym łącznikiem „Perseusza-Portowa” oraz budową drogi dojazdowej mającej na celu umożliwienie dojazdu do ul. Portowej z działek, którym dojazd ten uniemożliwiać będzie projektowana estakada.

Powyższy wykaz nie zawiera informacji o projektach nr od 01 do 242, zrealizowanych w latach 1992-2008;