Skip to content

Historia

Biuro Projektów A-PROPOL s.c. powstało w 1992 jako spółka cywilna z siedzibą w Rudzie Śląskiej pod nazwą:

„Prywatne Przedsiębiorstwo Projektowania i Nadzoru Technicznego „A-PROPOL” s.c.”.

W 2000 r. firma rozpoczęła działalność pod aktualnym adresem w Gliwicach przy ul. Gomułki 2.W tym czasie nastąpiła zmiana nazwy na obecną tj.: Biuro Projektów A-PROPOL s.c.

Obecnie firma zatrudnia łącznie 17 osób – w tym 8 projektantów i asystentów projektantów, 2 kosztorysantów, 2 koordynatorów projektów oraz personel pomocniczy.

W trakcie swojej działalności Biuro wykonało ponad 300 projektów – głównie w dziedzinie drogownictwa i obiektów związanych z uzbrojeniem podziemnym. Ponadto firma prowadziła nadzory techniczne nad realizacją inwestycji (Centra Handlowe TESCO w Gliwicach i Krapkowicach). Wśród obiektów specjalistycznych zostały zaprojektowane m.in. 2 cmentarze oraz rewaloryzacja 2 parków. Wykonana przez Biuro dokumentacja projektowa była podstawą uporządkowania terenu wokół zabytkowej wieży Radiostacji w Gliwicach.

Obecnie Biuro realizuje projekty dotyczące przede wszystkim dróg krajowych i wojewódzkich – wykonujemy je w oparciu o umowy zawarte z oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządami Dróg Wojewódzkich, głównie na terenie Polski południowej.