Skip to content
18 lis / Natalia Grychtoł

Przebudowa DK-1 w Częstochowie [...]

B.P. A-Propol s.c. wraz z liderem Bilfinger Berger Budownictwo S.A. wygrało przetarg na roboty budowlane w systemie zaprojektuj-zbuduj dla przedmiotowej inwestycji zorganizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Do przetargu stanęło 17 firm. Najdroższa oferta, spółki Firesta-Fiser opiewała na ponad 158 mln zł. Najniższa, Bilfinger Berger na 65 mln zł, i ta została wybrana. Projekt  pod nazwą: „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”, jest największą do tej pory planowaną do realizacji inwestycją drogową w Częstochowie. Przedmiotem inwestycji jest budowa bezkolizyjnego, dwupoziomowego skrzyżowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 1, która znajduje się w sieci TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe). Odcinek drogi krajowej nr 1 w granicach miasta stanowi główną arterię łączącą największe miasta Polski. W miejscu lokalizacji inwestycji krzyżują się dwa główne korytarze tranzytowe (DK-1 i DK-46). W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego układu drogowego przebiega DK-91, która na tym obszarze łączy się od północy z DK-46. W obrębie przedmiotowego skrzyżowania znajdują się duże centra handlowe jak również tereny inwestycyjne. Po stronie wschodniej i południowej leży dzielnica Zawodzie –Dąbie, od północy dzielnica Wyczerpy – Aniołów oraz po stronie zachodniej dzielnica Stare Miasto. Są to dzielnice charakteryzujące się gęstą zabudową mieszkalną.  Na tym odcinku obszary  pozbawione są dostępu do drogi krajowej oraz do przyległej infrastruktury. [www.wezeldk1.mzd.czest.pl]

Zostaw komentarz