Skip to content
1 lis / Natalia Grychtoł

Podpisanie nowej umowy

Dnia 02-11-2010 podpisaliśmy w siedzibie DSDiK we Wrocławiu umowę na realizację nowego zadania: PBiPW oraz STWiORB przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów.

Zostaw komentarz