Skip to content
5 kwi / Natalia Grychtoł

Modernizacja roku

Nasz Projekt przebudowy ulicy Księżnej Jolanty w Kaliszu na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej na odc. od ul. Ks. Jolanty do ul. Pokrzywnickiej został wyróżniony w ogólnopolskim, prestiżowym Konkursie Modernizacja Roku 2011. Ukłon w stronę Projektanta Michała Kowalika oraz Koordynatora Projektu Aleksandry Jadczyszyn.Dyplom

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie nie mogły brać udziału nowo wybudowane obiekty.
Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.

http://www.modernizacja-roku.pl/

Zostaw komentarz