Skip to content
28 mar / Natalia Grychtoł

Obwodnica Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III …CD

W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami  internautów  publikujemy dodatkowe informacje związane z wykonywanym  projektem „Budowy bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III”.

Niniejsza inwestycja planuje budowę trasy od końca etapu II  Obwodnicy stanowiącego skrzyżowanie z Drogą Powiatową nr 8613S (ul. Celną) do włączenia w Drogę Krajową nr 88 (Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego). Projekt zakresem obejmuje:

  • budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej – jezdnia o szerokości 7,0 m wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m oraz z opaską wewnętrzną o szerokości 0,50 m, łącznie 10,00 m o konstrukcji dostosowanej do wymagań dla kategorii ruchu KR6 a także z utwardzonymi poboczami po 2,00m szerokości (parametry drogi dostosowane do wymagań drogi klasy GP);
  • budowę węzła drogowego łączącego bezkolizyjnie projektowany odcinek Obwodnicy z DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla);
  • budowę dróg serwisowych wzdłuż Obwodnicy w celu obsługi komunikacji terenów przyległych;
  • przebudowę ul. Miechowickiej i ul. Frenzla wraz z zachowaniem rezerwy pod przyszłą linię tramwajową;
  • budowę tunelu drogowego (T2) pod DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla) oraz dwóch obiektów mostowych (M1 – nad rowem Karbowskim  i M3 – nad rowem Miechowickim);

Tunel T2 został zaprojektowany przez  Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” sp. z o.o. jako dwie rozdzielone konstrukcje w postaci monolitycznych, żelbetowych ram zamkniętych. Wymiary ramownic w świetle wynoszą 10,2 x 5,0 m. Grubości płyt górnych wynoszą 0,80 m, grubości ścian 1,0 m, grubości płyt dolnych 1,0 m. W przekroju poprzecznym ramownice są równoległobokami, tak aby dopasować konstrukcje do pochylenia poprzecznego jezdni obwodnicy w łuku poziomym. Na długości tunel podzielono na segmenty długości 7,5 m. Czołowe segmenty są krótsze i monolitycznie połączone ze ściankami czołowymi i skrzydłami usytuowanymi równolegle do drogi. W dwu segmentach w ścianach tunelu wykonstruowano monolityczne komory dla rewizji kolektorów odwodnienia. Do komór prowadzą przejścia przez ściany tunelu, zabezpieczone stalowymi drzwiami.

Zostaw komentarz